20.9.2009. Nedjelja


1. Ne boj se.
2. Sve zamke koje vidiš
3. za lisicu su postavljene
4. od lisice su postavljene
5. dok lisica nije gledala.

Nema komentara: